راهنمای تعرفه سال 1403

با سلام

تعرفه بیمه نیروهای مسلح

برای اعمال تعرفه های جدید لازم است تا نرم افزار هیراد شما به نسخه 6.5 بروزرسانی شود.

 پس از بروزرسانی لطفا از منوی تغییرات و پشتیبانی بالای صفحه گزینه " بروزرسانی تعرفه های سال 1403" را انتخاب کنید و پس از تعیین درجه مطب دکمه اجرا را بزنید . در صورت سبز شدن عنوان بیمه ها تعرفه ها به درستی تغییر داده شد.

 

مصوبات هیئت محترم وزیران در خصوص تعرفه های سال 1403

تعرفه مراکز عمومی غیردولتی

تعرفه مراکز خصوصی

تعرفه مراکز طرف قراداد با شرکت نفت

 

لطفا از منوی ثبت اطلاعات ثابت - بیمه های درمانی نسبت به اصلاح نرخها طبق تصاویر اقدام فرمایید.